>
BIOSHQIP

Shkup (qytet)

Skopje (98)

Shkup
kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut

Shkupi është kryeqyteti dhe qyteti më i madh i Maqedonisë së Veriut. Ndodhet në rrjedhën e sipërme të lumit Vardar, në qendër të Gadishullit Ballkanik. Shkupi është qendra politike, kulturore, ekonomike dhe akademike të vendit.Është shtëpia e një game të gjerë institucionesh kulturore, duke përfshirë Muzeun Kombëtar të Maqedonisë së Veriut, Muzeun e Luftës Maqedonase dhe Urën e Gurit. Qyteti është gjithashtu i njohur për parqet e kishat e shumta....

Popullsia:
Sipas statistikave të vitit 2021, popullsia e këtij qyteti rezulton të jetë 526,502 banorë.
Regjistrimi i popullsisë
1913
Viti:
1913
Popullsia:
43331
1921
Viti:
1921
Popullsia:
41000
1931
Viti:
1931
Popullsia:
68880
1948
Viti:
1948
Popullsia:
88355
1953
Viti:
1953
Popullsia:
120130
1961
Viti:
1961
Popullsia:
197300
1971
Viti:
1971
Popullsia:
312300
1981
Viti:
1981
Popullsia:
408143
1994
Viti:
1994
Popullsia:
448200
2002
Viti:
2002
Popullsia:
506926
2015
Viti:
2015
Popullsia:
544086
2018
Viti:
2018
Popullsia:
509900
2021
Viti:
2021
Popullsia:
526502

600K

480K

360K

240K

120K

0K

Harta
Foto