>
BIOSHQIP

SHBA (shtet)

United States (353)

SHBA
Shtet në Amerikën e Veriut
Popullsia:
Sipas statistikave të vitit 2021, popullsia e këtij shteti rezulton të jetë 332,278,200 banorë.
Gjuhët e folura:
Anglisht
Hauaiane
Spanjisht
Cornish
Ulster
Britanike E Shenjave
Atajal
Tsou
Bunun
Rukai
Truku
Jami
 • Kontinenti:
 • Rajoni:
 • ISO:
  USA
 • Kodi numerik:
  840
 • Prefiksi telefonik:
  +1
 • Kryeqyteti:
  Washington
 • Valuta:
  USD $ (United States dollar)
 • TLD:
  .us
 • Emri zyrtar lokal:
  United States
 • Emoji:
  🇺🇸
 • Sipërfaqja:
  9,826,675 km2
Krahinat
Regjistrimi i popullsisë
1790
Viti:
1790
Popullsia:
3929214
1800
Viti:
1800
Popullsia:
5308483
1810
Viti:
1810
Popullsia:
7239881
1820
Viti:
1820
Popullsia:
9633822
1820
Viti:
1820
Popullsia:
9638453
1830
Viti:
1830
Popullsia:
12866020
1840
Viti:
1840
Popullsia:
17069453
1840
Viti:
1840
Popullsia:
17069458
1850
Viti:
1850
Popullsia:
23191876
1860
Viti:
1860
Popullsia:
31443321
1870
Viti:
1870
Popullsia:
38558371
1870
Viti:
1870
Popullsia:
39818449
1880
Viti:
1880
Popullsia:
50155783
1880
Viti:
1880
Popullsia:
50189209
1890
Viti:
1890
Popullsia:
62979766
1900
Viti:
1900
Popullsia:
76094000
1900
Viti:
1900
Popullsia:
76212168
1900
Viti:
1900
Popullsia:
76303387
1901
Viti:
1901
Popullsia:
77584000
1902
Viti:
1902
Popullsia:
79163000
1903
Viti:
1903
Popullsia:
80632000
1904
Viti:
1904
Popullsia:
82166000
1905
Viti:
1905
Popullsia:
83822000
1906
Viti:
1906
Popullsia:
85450000
1907
Viti:
1907
Popullsia:
87008000
1908
Viti:
1908
Popullsia:
88710000
1909
Viti:
1909
Popullsia:
90490000
1910
Viti:
1910
Popullsia:
91972266
1910
Viti:
1910
Popullsia:
92407000
1911
Viti:
1911
Popullsia:
93863000
1912
Viti:
1912
Popullsia:
95335000
1913
Viti:
1913
Popullsia:
97225000
1914
Viti:
1914
Popullsia:
99111000
1915
Viti:
1915
Popullsia:
100546000
1916
Viti:
1916
Popullsia:
101961000
1917
Viti:
1917
Popullsia:
103268000
1918
Viti:
1918
Popullsia:
103208000
1919
Viti:
1919
Popullsia:
104514000
1920
Viti:
1920
Popullsia:
105710620
1930
Viti:
1930
Popullsia:
122775046
1940
Viti:
1940
Popullsia:
132164569
1950
Viti:
1950
Popullsia:
150697361
1960
Viti:
1960
Popullsia:
179323175
1970
Viti:
1970
Popullsia:
203302031
1980
Viti:
1980
Popullsia:
226545805
1990
Viti:
1990
Popullsia:
248709873
2000
Viti:
2000
Popullsia:
281421906
2010
Viti:
2010
Popullsia:
308745538
2011
Viti:
2011
Popullsia:
311582600
2013
Viti:
2013
Popullsia:
316128839
2016
Viti:
2016
Popullsia:
323952889
2017
Viti:
2017
Popullsia:
325145963
2019
Viti:
2019
Popullsia:
328239523
2020
Viti:
2020
Popullsia:
331449281
2021
Viti:
2021
Popullsia:
332278200

400M

320M

240M

160M

80M

0M

Harta
Foto