>
BIOSHQIP

Amerika e Veriut (rajon)

Northern America (114)

Amerika e Veriut
Subregioni më veriperëndimor i Amerikës së Veriut

Amerika Veriore është pjesa më veriore e Amerikës së Veriut, e vendosur në veri të Amerikës Qendrore dhe Karibit. Ajo është e kufizuar nga Oqeani Arktik në veri, Oqeani Atlantik në lindje dhe Oqeani Paqë Amerika Veriore është shtëpia e një gamë të gjerë të klimave, që nga...

Popullsia:
Sipas regjistrimit të fundit, popullsia e këtij nenrajoni rezulton të jetë 344,124,520 banorë.
Shtetet
Harta
Foto