>
BIOSHQIP
Biografia
Ai ësht i lindur ne Prishtinë, por jeton ne Bochum (Gjermani).
EVENTET
  • {{ evt.section_title }}
    {{ evt.feed_text }} {{ evt.custom_text }}

    📆  {{ evt.fancy_date }}