>
BIOSHQIP
Biografia
Lutfi Coka lindur ne fshatin e Arnit. Arsimin e mesem e mbaroi ne vendine lindjes me rezultate te shkelqyera e per pasoje mu dha e drejta e studimit qe te vazhdoje shkollen e mesme pedagogjike “Shejnaze Juka” ne qytetin e Shkodres mbaruar 15 qershor 1971. Emrohem mesues ne shkollen 8-vjecare te Arnit ku punova per nje vit e pastaj iu perkushtova per dy vite sherbimit te detyruar ushtarak ne qytetin e Vlores nga dhjetori 1992-1994. Atje isha ne sherbimin e nderlkidhjes ku mora kategorine e pare per specialitetin Radiotelegrafist. Aty mu dhe detyra Kujdestar i kompanise se nderlidhjes, te cilen e kreva me shume suksese. Pas mbarimit te sherbimit ushtarak, mu dha e drejta per te vazhduar arsimin e larte ne degen Matematike–Fizike ne Shkoder, me gjithese jashte deshires sime, por kete dege e mbarova me shume sukses dhe me rezultate shume te mira. Fillova punen ne shkollen 9-vjecare ne Arrez ne profiling perkates. Po ketu u emrova drejtor i kesaj shkolle per tre vite, shkolle e cila ne ate kohe arriti te jete e pesta ne rrethin e Kukesit. Ne vitin 1984 u emrova drejtor I shkolles se mesme Agrozooteknike, Bujqesore dhe Gjimnaz ne fshati e Arnit deri ne vitin 1990, kur dhashe doreheqjen dhe u transferova me banim ne Tirane. Gjate kohes qe kam punuar ne Kukes kam patur dhe keto detyra: Drejtori I shkolles se mesme, Antar i keshillit popullor te rrethit Kukes per tre legjilatura, Kryetar i Komisionit te Arsimit te Rrethit Kukes, Pergjegjes i kualifikimit ne shkalle zone per pergatitjen e mesuesve te ciklit te ulet per perdorimin e Matematikes se re, Drejtor i zones, “Per kualifikimin zonal te mesuesve”. Me deshiren time dhash doreheqjen nga drejtor i shkolles me rastin e largimit per banim ne Tirane. Ne janar te vitit 1991, fillova punen si mesues ne shkollen e mesme “16 Shtatori: ne Pezen e Madhe Tirane.