>
BIOSHQIP
Biografia
Në vitin 2017, Atris Agora publikon albumin "Gjakmoçëm".

Në vitin 2022, Atris Agora publikon albumin "The Infinite".