>
BIOSHQIP
Biografia
Në vitin 2006 ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Juridik. Në vitin 2009, ka përfunduar studimet në programin master.

Publikimet/Botimet
- 2010: “Roli dhe rëndësia e institucioneve korrektuese në risocializimin e personave të dënuar”;
- Disa pune profesionale/shkencore;
- 2014: “Mesazh”-tregime;
- 2016: “Dhurata për Ty- A Gift for You” – Aforizma (shqip dhe anglisht);