>
BIOSHQIP
Biografia
Në vitin 2003, Resmije Zeqiri, Mejreme Kurti & Marija publikojnë albumin "Kollazh".