>
BIOSHQIP
Biografia
Në grupin Originallat bejnë pjesë: Presioni, Jeton, Klepto, Cyanide, N.a.G dhe B52. Ky grup u formua në vitin 2009 ku edhe nxorën albumin e tyre të parë të quajtur "Originallat". Ata gjithashtu bejnë pjesë në grupin The Bloody Alboz.

EVENTET
  • {{ evt.section_title }}
    {{ evt.feed_text }} {{ evt.custom_text }}

    📆  {{ evt.fancy_date }}