>
BIOSHQIP
Biografia
Më datë 15 Korrik 2015, Gent publikon videoklipin "Ti Je", në bashkëpunim me Em Jeyf.

Më datë 9 Prill 2017, Gent publikon videoklipin "Mafiozi".

Më datë 22 Maj 2017, Gent publikon videoklipin "Baby".

Më datë 3 Qershor 2017, Gent publikon videoklipin "Nase Kaputt".

Më datë 25 Qershor 2017, Gent publikon videoklipin "Push Push", në bashkëpunim me Azero & Shqiptar.

Më datë 30 Qershor 2017, Gent publikon videoklipin "Honey".

Më datë 21 Nëntor 2017, Gent publikon videoklipin "Gjithkah".

Më datë 24 Janar 2018, Gent publikon videoklipin "Day Date".

Më datë 18 Shkurt 2018, Gent publikon videoklipin "Klein Chicago".

Më datë 10 Mars 2018, Gent publikon videoklipin "Money Money".

Më datë 7 Prill 2018, Gent publikon videoklipin "Criminal", në bashkëpunim me Salvën.

Më datë 13 Korrik 2018, Gent publikon videoklipin "Die Strasse Lebt".

Në vitin 2018, Gent publikon albumin "Shoki".

Më datë 11 Tetor 2018, Gent publikon videoklipin "Kalle", në bashkëpunim me Ardian Bujupi.

Më datë 6 Dhjetor 2018, Gent, Brudi030 & Jigzaw publikojnë videoklipin "Mailbox".

Më datë 13 Dhjetor 2018, Gent publikon videoklipin "Para Money".

Më datë 17 Janar 2019, Gent publikon videoklipin "100 K", në bashkëpunim me Kurdon.

Më datë 29 Janar 2019, Gent publikon videoklipin "Germania Zoll".

Më datë 31 Janar 2019, Gent publikon videoklipin "Ku Je", në bashkëpunim me Jazn.

Më datë 15 Shkurt 2019, Gent publikon videoklipin "Ghetto".

Më datë 28 Shkurt 2019, Gent publikon videoklipin "Paramilitär", në bashkëpunim me Kollegah.

Në vitin 2019, Gent publikon albumin "Kanun".

Më datë 5 Dhjetor 2019, Gent publikon videoklipin "Safe".

Më datë 17 Shtator 2020, Gent publikon videoklipin "Fly", në bashkëpunim me Belah.

Më datë 8 Prill 2021, Gorgy publikon videoklipin "Wumm Wumm", në bashkëpunim me Gent & Feron.

Më datë 14 Korrik 2023, Gent publikon videoklipin "Rrafallé".

Më datë 25 Gusht 2023, Gent publikon videoklipin "Rrugaqé".