>
BIOSHQIP
Biografia
Flaka e januarit është një manifestim letrar që mbahet në Gjilan, në shenjë respekti për atdhetarin dhe shkrimtarin disident Jusuf Gërvallën. Flaka Janarit ka traditë mbi 12 vjeçare. Laureat e shpërblimit Flaka e Janarit janë shumë shkrimtarë. Në këtë
aktivitet të madh priten performanca, shfaqje dhe koncerte që prekin artin skenik, pamor, muzikor dhe letrar.