>
BIOSHQIP

Dafina Dauti Dhe 2 Ton Sjellin Një Hit

08-09-2013
“S’po ma nin”, kë shtu quhet kë nga më e re e sjellë nga dy kë ngë tarë t shumë “in” të muzikë s shqiptare pë r momentin Dafina Dauti dhe reperi 2 Ton. Vetë m pak orë ka që kë nga ë shtë hedhur në Youtube dhe ka marrë shikimet maksimale dhe komentet shumë pozitive duke siguruar kë shtu që në star aromë n e një superhiti të fillim vjeshtë s së 2013-ë s. Edhe video ë shtë e thjeshtë dhe e bukur dhe plot ngjyra realizuar nga produksioni “Vissoundmedia”. Dhe pë r të gjithë ju që do të hulumtoni ose paragjykoni në lidhje me dy artistë t se mos kanë dicka më shumë se një duet, jo ata edhe më parë kanë treguar se bashkë punojnë pasi janë pë rshtatur shumë me një ri-tjetrit dhe pse jo kanë qenë artistë t që janë dë gjuar shumë gjatë verë s që sapo kaloi.
(Maksim Gjokaj/teksteshqip.com)

Dafina Dauti Dhe 2 Ton Sjellin Një Hit