>
BIOSHQIP
Biografia
Shkollën e mesme të muzikës kryer në Tetovë, fakultetin e mizikës në Shkup dhe masterin në Univerzitetin e Tetovës. Punon si profesor i muzikës në gjimnazin e Kërçovës gjithashtu ka grupin muzikor me muzikë popullore për dasma, mbrëmje dhe ahengje familjare.
EVENTET
  • {{ evt.section_title }}
    {{ evt.feed_text }} {{ evt.custom_text }}

    📆  {{ evt.fancy_date }}