>
BIOSHQIP
Biografia
Black Fish Entertainment ( dikur Gramafon Entertainment ) , eshte ndermarrje qe punon ne shume segmente te industrise kreative. E ndertuar konform perllogaritjeve te nevojes se tregut, mundeson jetesimin e ideve kreative profesionale sikurse dhe shperndarjen e tyre efektive pas realizimit. Ne Black Fish Entertainment ka artiste qe menaxhohen, antare tjere qe punojne ne prodhim dhe te tjere te angazhuar ne sferen e publikimit dhe distributimit. Ne shume segmente jane te angazhuar edhe vullnetaret te cilet ndikojne qe krijimet te shihen edhe me shume duke ndikuar ne suksesin e tyre edhe me te madh.

Secili njeri mund te jete pjese e Black Fish Entertainment nese ka dhunti natyrore per te krijuar apo interpretuar krijimet e dikujt tjeter . Vec kesaj antare te Black Fish Entertainment mund te jene edhe ata qe nuk kane ndonje prirje per te krijuar mirepo qe kane deshire per te ndikuar pozitivisht ne punet dhe aktivitetet qe organizohen.