>
BIOSHQIP
Biografia
Në vitin 2012, Binakaj publikon albumin "The Binakaj Mixtape".

Në vitin 2018, Binakaj publikon albumin "The Binakaj Mixtape Vol. 2".

Në vitin 2020, Binakaj publikon albumin "The Menu".