>
BIOSHQIP
Biografia
Shkollimin e mesem dhe fillor i kreu ne vendlindje, ndersa me pas ka vazhduar studimet ne Frankfurt te Gjermanise.
EVENTET
  • {{ evt.section_title }}
    {{ evt.feed_text }} {{ evt.custom_text }}

    📆  {{ evt.fancy_date }}